Putni nalozi

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja, a u cilju jačanja transparentnosti i odgovornosti prilikom upotrebe javnih resursa u toku izborne kampanje, svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave dužni su da, na svojoj internet stranici, objavljuju sedmodnevno sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima i dostavljavljaju iste Agenciji za sprječavanje korupcije.

Putni nalozi za period od 09.05. – 15.05.2022. godine
Analitičke kartice – pregledi računa za period od 09.05. do 15.05.2022. godine
Propratni akt
Obavještenje
Izvodi
Propratni akt
Putni nalog

Spisak službenih vozila

Copyright by Rise Agency 2021. All rights reserved.