Donacije

Pod donacijom podrazumijeva se postupak ustupanja i preuzimanja predmeta donacije bez naknade u cilju ulaganja u dobra u opštoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od javnog interesa.

Sponzorstvo predstavlja ustupanje i preuzimanje usluge u cilju promocije sponzora, a radi obavljanja djelatnosti od javnog interesa.

Donacije i sponzorstva zdravstvenim ustanovama zasnivaju se na principima:

  • maksimalne koristi za primaoca,
  • uvažavanja potreba primaoca,
  • poštovanja kvaliteta i standarda,
  • efikasnosti u komunikaciji između donatora i primaoca donacije i sponzorstva.

Poštujući pomenute principe, doniranje ljekova, medicinskih sredstava, medicinske i kancelarijske opreme, vozila, građevinskih radova i drugog, odvija se u skladu sa godišnjim planom donacija i uputstvima koje je propisalo Ministarstvo zdravlja:

Plan donacija DZA za 2022. godinu
Saglasnost za Plan donacija za 2022.
Plan donacija za 2021 II
Plan donacija za 2021.
Plan donacija za 2020.
Plan donacija za 2019.godinu
Uputstvo o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva u zdravstvenim ustanovama
Ugovor o donaciji od 16.07.2021. godine (M&S Company DOO)
Ugovor o donaciji od 16.07.2021. godine (REDKOMMERCE doo)
Ugovor o donaciji od 09.06.2021. godine

Copyright by Rise Agency 2021. All rights reserved.