Savjetovalište za reproduktivno zdravlje

U Savjetovalištu za reproduktivno zdravlje možete dobiti korisne informacije i savjete o roditeljstvu i reproduktivnom zdravlju.

Buduće roditelji mogu se mogu prijaviti i za neko od predavanja koje drže izabrani doktori za žene – specijalisti ginekolozi u sklopu raznih preventivnih programa ili biti polaznici škole za trudnice ili škole roditeljstva.

U savjetovalište se dolazi bez uputa, po prijedlogu izabranog doktora ili samoinicijativno.

U Savjetovalištu za reproduktivno zdravlje radi med. sestra Vanja Lekić, tel. 051 243 095.

Radno vrijeme

Savjetovalište za reproduktivno zdravlje Doma zdravlja Andrijevica radi svakim radnim danom u prvoj smjeni od 07,00 do 15,00 časova.

Copyright by Rise Agency 2021. All rights reserved.