Savjetovalište za mlade

U Savjetovalištu za mlade Doma zdravlja Andrijevica mladi i njihovi roditelji mogu dobiti korisne informacije i savjete o zdravim stilovima života i prevenciji bolesti zavisnosti kao što su droga, pušenje, alkoholizam, zavisnost od kocke i zavisnost od interneta.

Mladi se mogu prijaviti i za neko od predavanja koje drže izabrani doktori za djecu u sklopu raznih preventivnih programa ili biti polaznici škole odvikavanja od pušenja koja je besplatna i anonimna.

U Savjetovalište za mlade dolazi se bez uputa, po prijedlogu izabranog doktora ili samoinicijativno.

U Savjetovalištu za mlade radi med. tehničar Živojin Vučeljić, tel. 051 243 095.

Radno vrijeme

Savjetovalište za mlade Doma zdravlja Andrijevica radi svakim radnim danom u prvoj smjeni od 07,00 do 15,00 časova.

Copyright by Rise Agency 2021. All rights reserved.