Populaciono savjetovalište


medicinska sestra

Dijana Savić


U Populacionom savjetovalištu radi med. sestra Dijana Savić, tel. 051 243 095.
Populaciono savjetovalište Doma zdravlja Andrijevica radi svakim radnim danom u prvoj smjeni od 07,00 do 15,00 časova.U Populacionom savjetovalištu Doma zdravlja Andrijevica možete dobiti sve informacije o uslugama koje pruža ustanova kao i korisne informacije i savjete o zdravim stilovima života.

U Populacionom savjetovalištu možete izmjeriti krvni pritisak, nivo šećera u krvi i odrediti BMI (Body Mass Index) ili se prijaviti za neko od predavanja koje drže izabrani doktori za odrasle u sklopu godišnjih zdravstvenih preventivnih programa.

U savjetovalište se dolazi bez uputa, po prijedlogu izabranog doktora ili samoinicijativno.

U Populacionom savjetovalištu radi med. sestra Dijana Savić, tel. 051 243 095.

Radno vrijeme

Populaciono savjetovalište Doma zdravlja Andrijevica radi svakim radnim danom u prvoj smjeni od 07,00 do 15,00 časova.

Copyright by Rise Agency 2021. All rights reserved.