Jedinica za plućne bolesti i ATD


dr specijalista pneumoftiziolog

dr Spasenija Đukić
Usluge u Jedinici za plućne bolesti pruža doktor specijalista pneumoftiziolog dr Spasenija Đukić iz Doma zdravlja ” dr Nika Labović ” , Berane.

U Jedinicu za plućne bolesti i osiguranici dolaze sa uputom izabranog doktora, osim ako je riječ o aktivnostima koje se tiču Programa kontrole tuberkuloze u Crnoj Gori.

Radno vrijeme

Usluge Jedinice za plućne bolesti u Domu zdravlja Andrijevica pružaju se četvrtkom od 14,30h

Copyright by Rise Agency 2021. All rights reserved.