Izabrani doktori za djecu


specijalista pedijatrije

dr Danijela Đekić


Preglede dogovaraju i zakazuju med. sestra Ljiljana Mitrović, tel. 067 809 593 i med. sestra Mirjana Vasović tel. 067 809 593 / 051 243 407.O zdravlju najmlađih stanovnika Andrijevice brine izabrani doktor za djecu – specijalista pedijatrije.

U ambulanti izabranog doktora za djecu poštuje se sistem dogovaranja pregleda. To znači:

  • najmanje polovina pregleda su unaprijed zakazani,
  • pacijenti koji nemaju zakazan pregled biće primljeni nakon pacijenata koji su zakazali pregled,
  • pacijenti koji se smatraju hitnim slučajem -bolna stanja, visoke temperature i sl. primaju se u skladu sa redom hitnosti koje utvrđuje sestra u timu izabranog doktora, pri kontaktu sa pacijentom bilo putem telefona, bilo pri njegovom dolasku u ambulantu izabranog doktora.

Preglede dogovaraju i zakazuju med. sestra Ljiljana Mitrović, tel. 067 809 593 i med. sestra Mirjana Vasović tel. 067 809 593 / 051 243 407.

Zakazivanje pregleda medicinske sestre vrše elektronski. Uobičajeno se zakazuje jedan kontakt na 15 minuta, ali se može zakazati i dva ili više kontakta (kratke posjete) na 15 minuta.

Radno vrijeme

Izabrani doktor za djecu u Domu zdravlja Andrijevica radi svakim radnim danom u prvoj smjeni od 07,00 do 14,00 časova, kao i subotom u vremenu od 07,00 do 13,00 časova.

Copyright by Rise Agency 2021. All rights reserved.