Izabrani doktor za žene

O zdravlju ženske populacije Andrijevice brine se spec.dr Jugoslav Račić specijalista ginekologije i akušerstva.

Zakazivanje pregleda

U ambulanti izabranog doktora za žene poštuje se sistem dogovaranja pregleda. To znači:

  • najmanje polovina pregleda su unaprijed zakazani,
  • pacijenti koji nemaju zakazan pregled biće primljeni nakon pacijenata koji su zakazali pregled,
  • pacijenti koji se smatraju hitnim slučajem -bolna stanja, visoke temperature i sl. primaju se u skladu sa redom hitnosti koje utvrđuje sestra u timu izabranog doktora, pri kontaktu sa pacijentom bilo putem telefona, bilo pri njegovom dolasku u ambulantu izabranog doktora.

Preglede izabranog doktora za žene dogovara i zakazuje medicinska sestra Tatijana Miketić, tel. 051 243 095

Zakazivanje pregleda medicinska sestra vrši elektronski. Uobičajeno se zakazuje jedan kontakt na 15 minuta, ali se može zakazati i dva ili više kontakta (kratke posjete) na 15 minuta.

Radno vrijeme

Izabrani doktor za žene u Domu zdravlja Andrijevica.

Copyright by Rise Agency 2021. All rights reserved.